Other

/dir
Engedélyezi a /dir fájlletöltőt. A *.html, *htm, *.js, *.css, *.mono, (pre)boot.txt nem jelenik meg benne. Közönséggel lehet apró fájlokat megosztani, pl egy Android alkalmazást. Használható Captive Portal módban, a redirect mezőben pl myshop.com/dir

STR/NUM last index
STR/NUM utolsó indexe. Ha pár változó van csak használva, érdemes levenni 30-ra. RAM-ot lehet vele spórolni, amiből sajnos kevés van. valid: 30-500, default: 50
Max Commands
A kettőspontos parancsok maximális száma, pl: GPIO[D5]CH:LED(ON) valid: 30-255, default: 50

STRNUM.txt
NONE: nem lehet FLASH memóriába menteni a változókat.
SYS: A $ használatával a változók a rendszer tárterületre kerülnek mentésre.
FS: STRNUM.txt fájlba lesznek mentve, így fájlkezelőből elérhetőek.

WiFi Auto OFF
A Beállított idő letelte után kikapcsolja a WiFi-t. Abban az esetben hasznos, ha csak mikrokontrollernek használjuk a modult.

RESET Button
Szinte minden ESP8266 csippel szerelt modulon van reset gomb. Ha ez az opció ON/OFF beállításban van, a RESET gomb nem reseteli, hanem ki/be kapcsolja a modult. Ennek hordozható, akkumlátoros táplálásnál van jelentősége, ugyanis kikapcsolt állapotban a modul ~20 µA áramot fogyaszt. A Setup/Peripherals menüben beállítható POWER láb boot folyamat legelején magas kimenetre áll be, ide összesen ~20mA fogyasztás alatti perifériák Vcc lábai direktbe köthetők, nagyobb fogyasztás esetén ez a láb vezérelhet FET-et, vagy egyéb tápvezérlő áramkört.

Auto Reboot
A Beállított idő letelte után újraindítja a modult. Igyekszek hibamentes firmware-t írni, de ez még a legjobb helyeken se mindig sikerül. Ezzel az opcióval a sok idő eltelte után jelentkező esetleges lefagyás előzhető meg.

Formatt if boot failure
Ennyi egymás utáni sikertelen boot után formattálja a tárhelyet, gyári alaphelyzetbe kerül a modul.

Debug
USB porton figyelhető a modul működése, adatforgalma. Sebesség a Communication menüben állítható.
BOOT
A bootolási folyamat tekinthető meg. Perifériák, hálózat állapota, egyéb infók.
ALL IN
HTML, WS, USB, UDP, SER, NOW csatornákra jövő üzeneteket mutatja.
ALL OUT
HTML, WS, USB, UDP, SER, NOW csatornákról kimenő üzeneteket mutatja.
INTERNAL
Végrehajtott parancsokat, azok STDOUT-ra küldött kimeneteit mutatja.
ERROR
STDIN-re érkező, interpreter által nem értelmezhető üzeneteket mutatja.

Create setup.dat
Ha be van pipálva, a tárhelyre készít egy setup.dat fájlt mentéskor, ami a fájlkezelőből letölthető. Feltöltés után a fájlban tárolt beállításokkal újraindul a modul. Mentésre, klónozásra van. Állapota nem tárolódik.