SEND


STD@MESSAGE
STDOUT-ra küldi a "MESSAGE" sztringet.
STD@STR[0]
STD@NUM[0]
STDOUT-ra küldi STR[0]/NUM[0] tartalmát. A többi hasonló paranccsal is használható.
STD:STR[0]=STDIN;LED(FLASH)
Ha üzenet érkezett STDIN-re, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.
Interpreter által értelmezett parancsok nem kerülnek tárolásra. Ez igaz a többi hasonló parancsra is, ha az adott csatorna Setup/Communication menüben STDIN sorban ki van választva.

STR[0]@

WS@MESSAGE
WebSocket-re küldi a "MESSAGE" sztringet.
WS:STR[0]=WSIN;LED(FLASH)
Ha üzenet érkezett WS-re, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.

USB@MESSAGE
A panelra szerelt USB-soros átalakítóra küldi a "MESSAGE" sztringet.
USB:STR[0]=USBIN;LED(FLASH)
Ha üzenet érkezett USB-re, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.

SER@MESSAGE
A Setup/Peripherals menüben létrehozott soros portra küldi a "MESSAGE" sztringet.
SER:STR[0]=SERIN;LED(FLASH)
Ha üzenet érkezett SER-re, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.

UDP@MESSAGE
A Setup/Communication/UDP OUTGOING menüben beállított címre, portra küldi a "MESSAGE" sztringet.
UDP(192.168.0.100:8888)@MESSAGE
A zárójelben megadott IP címre küldi a "MESSAGE" sztringet a 8888 porton.
UDP(192.168.0.100-103:8888)@MESSAGE
A 192.168.0.100 - 192.168.0.103 IP címekre küldi a "MESSAGE" sztringet.
UDP(example.com:8888)@MESSAGE
A zárójelben megadott domain-re küldi a "MESSAGE" sztringet.
UDP:STR[0]=UDPIN;LED(FLASH)
Ha üzenet érkezett a Setup/Communication/UDP INCOMING portra, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.

TCP
A Setup/Communication/TCP Client menüben beállított szerverre csatlakozik.
TCP(192.168.0.100:9999)
A zárójelben megadott IP címen található szerverre csatlakozik.
TCP(example.com:9999)
A zárójelben megadott domain néven elérhető szerverre csatlakozik.
TCP@MESSAGE
Elküldi a szervernek a "MESSAGE" sztringet.
TCP:STR[0]=TCPIN;LED(FLASHI)
Ha üzenet érkezett a szervertől, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.
TCP!
Bontja a TCP kapcsloatot.
TCPC:LED(ON)
Sikeres csatlakozás esetén LED világít.
TCPE:LED(FLASH)
Sikertelen kapcsolódás esetén LED villan.
TCPD:LED(OFF)
Kapcsolat megszakadása esetén LED elalszik.

TCPS@MESSAGE
A Setup/Communication/TCP Server menüben beállított portra csatlakozott kliensnek elküldi a "MESSAGE" sztringet.
TCPS:STR[0]=TCPSIN;LED(FLASHI)
Ha üzenet érkezett a klienstől, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.
TCPS!
Bontja a TCP kapcsloatot.
TCPSC:LED(ON)
Sikeres csatlakozás esetén LED világít.
TCPSD:LED(OFF)
Kapcsolat megszakadása esetén LED elalszik.

STR[1]=Bob|
STR[2]=names=%STR[1]

POST(http://www.esp8266.org/post.php)@names=Alice
POST(https://www.esp8266.org/post.php)@names=Alice
POST(https://www.esp8266.org/post.php)@STR[2]
POST üzenetet küld a megadott weblapnak. HTTPS csak a lite verzióban működik a kevés RAM miatt!!!
POST@
A weblap válaszát STDOUT-ra küldi.
POST?
Küldés státuszát STDOUT-ra küldi.

A fenti példában szereplő post.php kódja:
<?php $names = $_POST["names"]; echo "Hello " . $names . " !"; ?>
NOW[0]@MESSAGE
A 0. párosított modulra küldi a "MESSAGE" sztringet ESP-NOW protokollal. A parancs kiadása után a websocket kapcsolat megszakad!
NOW[0-3]@MESSAGE
A 0. - 3. párosított modulokra küldi a "MESSAGE" sztringet.
NOWDT:STR[0]=Delivery success
Ha ESP-NOW üzenet küldése sikeres, STR[0] értéke "Delivery success".
NOWDF:STR[0]=Delivery fail
Ha ESP-NOW üzenet küldése sikertelen, STR[0] értéke "Delivery fail".
NOW:STR[0]=NOWIN;LED(FLASH)
Ha ESP-NOW üzenet érkezett, STR[0] helyre tárolódik, LED villan.

STR[0]@

MAIL(address)from@sub@body
Csak a lite verzióban van benne a kevés RAM miatt!!! Email-t küld a zárójelben megadott email címre, from jelenik meg mint küldő, sub az email tárgya, body az üzenet. STR[x] használható. Setup/Communication menüben be kell állítani az SMTP szervert. Google fiók a legegyszerűbb. Erre a célra érdemes egy új fiókot regisztrálni. A fiókbeállításoknál a biztonság menüben be kell kapcsolni a kétlépcsős azonosítást! Ha ez megvan, a biztonság menüben fent a keresőbe be kell írni: Alkalmazásjelszavak. Itt létre kell hozni egyet, ez lesz az SMTP PASS. SMTP USER a gmail cím, SMTP SERVER: smpt.gmail.com, SMTP PORT: 465. Ingyen havi max 300 email küldhető.
MAIL?
Küldés után lekérdezhető a küldés sikeressége.Példák

Soros konzol.
SER:STR[0]@=SERIN <html> <body> <H1>Serial Terinal</H2> <H2>RX</H2> <textarea id="rx" rows="4" cols="50" disabled></textarea> <br> <button type="button" onclick="document.getElementById('rx').value='';">Clear</button> <br><br> <H2>TX</H2> <textarea id="tx" rows="4" cols="50"></textarea> <br> <button type="button" onclick="sendtx();">Send</button> <script type="text/javascript" src="tools.js"></script> <script> startWS(0); function onMessage(msg) { document.getElementById("rx").value = msg; } function sendtx() { sendWS("SER@" + document.getElementById("tx").value); } </script> </body> </html>